Quạt tản nhiệt Rogphone 3
Giá sản phẩm: 1.499.000₫