Thế hệ iPhone đầu tiên hỗ trợ 5G – Apple iPhone 12 sẽ là bản nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm. Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết.

Apple iPhone 12 5G hiện tại gần như đã được vén màn những thông tin quan trọng nhất. Và chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng hơn về chúng. Ngày phát hành Mặc dù Foxconn đảm bảo họ vẫn … Đọc tiếp Thế hệ iPhone đầu tiên hỗ trợ 5G – Apple iPhone 12 sẽ là bản nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm. Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết.