Bài viết về: Caviar kỷ niệm ngày thành lập của Apple với các phiên bản đặc biệt của iPhone 12 Pro và 12 Pro Max sắp ra mắt.