Bài viết về: Apple iPhone 12 mới ra mắt thì lô hàng mới của các mẫu iPhone đời cũ cũng bị cắt sạc và tai nghe