Dung lượng pin trên Samsung Galaxy Note 20+ và Samsung Galaxy Note 20 chênh lệch nhau như thế nào?

Mặc dù còn vài tháng nữa Samsung Galaxy Note 20 mới được phát hành chính thức. Nhưng rất nhiều thông tin đã được tiết lộ về Samsung Galaxy Note20+ và Samsung Galaxy Note 20. Bao gồm kích thước màn hình, … Đọc tiếp Dung lượng pin trên Samsung Galaxy Note 20+ và Samsung Galaxy Note 20 chênh lệch nhau như thế nào?