Khu vực của bạn:

Chính sách HỖ TRỢ thu Cũ đổi mới

1.  Đối với các sản phẩm iPhone cũ: 

Giá nhập lại được tính dựa theo công thức: Giá nhập lại = Giá hiện tại Phí thu máy

Phí thu máy: Đối với khách có gói bảo hành vàng 10%, khách không có bảo hành vàng là 12%. Phí thu máy Tối thiểu là 400.000đ, Tối đa 1.500.000đ

Yêu cầu: Nhập lại từ iPhone 6s trở lên. Máy chưa sửa chữa, không lỗi, hình thức đẹp không cấn xước, Không có tài khoản iCloud

2.  Đối với các sản phẩm Samsung cũ: 

Giá nhập lại được tính dựa theo công thức: Giá nhập lại = Giá hiện tại Phí thu máy

Phí thu máy: Đối với khách có gói bảo hành vàng 15%, khách không có bảo hành vàng là 17%. Phí thu máy Tối thiểu là 400.000đ, Tối đa 1.500.000đ

Yêu cầu: Nhập từ đời máy Galaxy Note 8/ S9 trở lên. Máy không lỗi, hình thức đẹp không cấn xước, Không có tài khoản cá nhân

3.  Lưu ý: Chỉ nhập lại iPhone và Samsung cũ, các sản phẩm khác không hỗ trợ nhập lại. Các máy lỗi, cấn xước không hỗ trợ nhập lại.