Caviar kỷ niệm ngày thành lập của Apple với các phiên bản đặc biệt của iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sắp ra mắt.

việc sản xuất Apple I đã ngừng sản xuất vào ngày 30 tháng 9 năm 1977. Cách đây 43 năm trước. Mới đây, Apple Caviar – một công ty chuyên độ lại iPhone của Nga. Vừa quyết định kỷ niệm … Đọc tiếp Caviar kỷ niệm ngày thành lập của Apple với các phiên bản đặc biệt của iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sắp ra mắt.