Apple phát hành watchOS 6.2.6 và tvOS 13.4.6 với các bản sửa lỗi bảo mật.

Hôm nay, Apple đã phát hành bản cập nhật mới nhất cho Apple Watch và Apple TV. WatchOS 6.2.6 là bản cập nhật thứ chín cho watchOS 6. Thiết kế để chạy trên các mẫu Apple Watch mới. Tương tự, … Đọc tiếp Apple phát hành watchOS 6.2.6 và tvOS 13.4.6 với các bản sửa lỗi bảo mật.