Trang chủ Điện thoại cũ

580x102

Samsung Galaxy S7 likenew fullbox 5.890.000đ
Samsung Galaxy S7 cũ (99%) 5.590.000đ
Samsung Galaxy S7 2 sim cũ (99%) 6.990.000đ
Samsung Galaxy S6 2sim 32GB cũ 5.290.000đ
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB cũ 6.490.000đ
iPhone 6 16Gb quốc tế (99%) 5.590.000đ
iPhone 6 64Gb quốc tế (Nearnew) 6.790.000đ
iPhone 6 64Gb quốc tế (99%) 6.590.000đ
iPhone 6 128Gb quốc tế (99%) 6.990.000đ
iPhone 6 Plus 16GB Lock (99%) 5.990.000đ
iPhone 6 Plus 64GB Lock (99%) 6.590.000đ
iPhone 6 Plus 128GB Lock (99%) 6.990.000đ
  • 29000 Người truy cập hàng ngày
  • 235000 Người theo dõi trên fanpage
  • 90000 Người subscriber trên Youtube
  • 1000 Sản phẩm bán ra mỗi ngày